ျပည္သူအတြက္မဟုတ္ဘူးဆိုလွ်င္..ဘာဒီမိုကေရစီလဲ!

Wednesday, 20 March 2013ဒီေန႕ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့လက္ပံေတာင္းေတာင္ အျငင္းပြါးမွဳမ်ားကို ဘက္မလိုက္တဲ့အျမင္နဲ႕ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္
ျပည္သူလို႕ေခၚတဲ့ေဒသခံလယ္သမားေတြ သာလွ်င္ခံရတဲ့ဘက္မွာရွိေနတာကိုေတြ႕ရမယ္။ ဒီစီမံကိန္းကိုစခဲ့
ကတည္းက၊ လယ္ေတြကိုအတင္းအဓမၼ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းကစတင္ျပီး၊ ၎အသိမ္းခံလယ္ေျမေတြအတြက္(၃)
ႏွစ္စာ သီးႏွံေၾကးဘဲ ေပးထားတာကို၊ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ ဂုတ္ေသြးစုပ္လိုသူေတြက၊ စာခ်ဳပ္ေပၚမွာ၎တို႕လို
ခ်င္တဲ့ပံုစံကို ဖန္တီးျပီးလူလည္က်ထားတဲ့လုပ္ရပ္ေတြဟာ၊ မူလအရင္းခံျပသနာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြဟာအာဏာရွင္ အတင္းအဓမၼအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြလုပ္သမွ်ကို၊ ခံေနရတဲ့ဘက္ကဘဲ ရွိေနခဲ့ရတာ
ဟာ ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္ေလာက္ရွိျပီဆိုတာ၊ ကမၻာကသိသလို၊ လတ္တေလာအာဏာရွင္တျဖစ္လဲဆိုတဲ့
ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းသိၾကပါတယ္။ ဒီေန႕ျမန္မာျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုျပီးသံေကာင္းဟ
စ္ေနၾကတယ္ဆိုေပမယ့္၊ လူထုေတြရဲ႕ဘဝေတြကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္၊ ယခင္ကအေျခအေနမ်ား
နဲ႕ဘာမွမထူးဘူးဆိုတာကိုေတြ႕ရမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္းလူထုဟာ၊ ၎တို႕ရဲ႕ေန႕စဥ္စားဝတ္ေနေရးကိုေတာ
င္ မေျဖရွင္းနိဳင္ေတာ့တဲ့အျခအေနေတြကိုရင္ဆိုင္လာရလို႕၊ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပမွဳေတြျဖစ္ရတာပါ။ သူတို႕မ
မွားပါဘူး။ လယ္သမားေတြ လုပ္ရပ္ကသိပ္မွန္ကန္ပါတယ္။ သူတို႕အေနနဲ႕ မတရားသူမ်ားပိုင္တဲ့ေျမေတြ
ကိုေတာင္းဆိုေနတာမဟုတ္ပါ။ သူတို႕ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမေတြကို တရားမဲ့သိမ္းယူထားတဲ့သူေတြထံကေနျပန္
လည္ရယူျပီး သူတို႕မိသားစုေတြရဲ႕စားဝတ္ေနေရးကိုေျဖရွင္းနိဳင္ဖို႕သာလွ်င္သူတို႕ရဲ႕အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္
သာလွ်င္ျဖစ္တယ္။

ျပည္သူေတြမွာအားကိုးစရာမရွိတာ၊ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း အာဏာသိမ္းအစိုးရတက္လာျပီးကတ
ည္းကဆိုေတာ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မီရွင္ရဲ႕ လူနည္းစုအတြက္သာအက်ိဳးရွိေစေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ရင္ဆိုင္
ရတာဟာ ယခင္ကလိုဘဲအဖိႏွိပ္ခံဘဝေတြကေန ရုန္းမထြက္နိဳင္ေသးသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာျပည္
ကိုဝင္ေရာက္လာေနေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေတြဟာ လက္ဦးမွဳရယူျပီး အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားၾကီးရလိုတဲ့တ
ရုပ္ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားစုျဖစ္ျပီး၊ တရုပ္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူမေျပာနဲ႕သူ႕ျပည္သူေတြကိုေတာင္ အေလး
သိပ္ထားတဲ့သူေတြမဟုတ္တဲ့အေပၚမွာ၊ တရုပ္က ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းမွာ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ႕ေတြ မလုပ္ေတာ့မွာ
ကိုစိုးရိမ္ တယ္ဆိုတဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာကေတာ့၊ မတရားအလုပ္ခံေနရစဥ္ အားကိုးရာမဲ့ေနခ်ိန္မွာမ်
က္ႏွာကိုျဖတ္ရုိက္ခံလိုက္ရသလိုပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ကိုယ္စားျပဳ မင္းကိုနိဳင္ ေျပာသလို၊ အစီရင္ခံစာဟာ အစီရင္ခံစာလိုဘဲျဖစ္သင့္သည္။ ဒါေပမ
ယ့္၊ အာဏာရွင္ေတြဟာ၊ သူတို႕လိုလိုလားလားျဖစ္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ၊ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တယ္ဆိုတဲ့အေလ့အထ
ရွိျပီးသားဆိုေတာ့၊ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာကိုခ်က္ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖၚေနတာဟာ ရယ္စရာေတာ့
ေကာင္းလွသည္။ ျဖစ္သင့္တာက၊ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာ ထြက္ျပီးေနာက္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားျပီး အေသ
အျခာ ျပန္လည္သံုးသပ္မွဳကိုျပဳလုပ္ျပီး၊ေဒသခံ ျပည္သေတြနဲ႕အေၾကအလည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျပီးမွ၊ လုပ္
ငန္းေတြကိုျပန္စတယ္ဆိုတာက အနိမ့္ဆံုးအဆင့္လုပ္သင့္တယ္။ အျဖစ္သင့္ဆံုးကေတာ့၊ ေဒသတြင္းမွာရွိ
တဲ့လယ္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ သူတို႕ရဲ႕လယ္ယာေျမေတြကိုျပန္လည္ရရွိျပီး၊ အဲဒီလယ္ယာေျမေတြကိုမွီခိုျပီးတေန႕
တာစားဝတ္ေနေရးကိုေျဖရွင္းေနရတဲ့ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးကိုေရွ႕ရွဳတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြသာလွ်င္
သဘာဝအက်ဆံုးျဖစ္ေပမည္။ ဒါေပမယ့္ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မွဳေတြကိုထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ေတြပိ
တ္ပင္ခံထားရတာဟာ၊ သဘာဝမက်ဘူးျဖစ္တယ္။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံဟာ၊ Government of the people, for the people, by the people ဆိုတဲ့ျပည္
သူကိုအေျခခံတဲ့စနစ္ျဖစ္ေပမယ့္၊ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာေတာ့ တရုပ္စီးပြါးေရးကုမၸဏီေတြနဲ႕ ျမန္မာျပည္ကစစ္
အာဏာရွင္ေတြအက်ိဳးကိုအဓိေရွ႕တန္းတင္ေနတယ္ဆိုတာကေတာ့၊ ျမန္မာျပည္မွာဘယ္လိုဒီမိုကေရစီ
မ်ိဳးကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေနတာလည္းဆိုတာစဥ္းစားစရာျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေန႕ လယ္ယာေျမေတြကို
ကလိန္ကက်စ္ လုပ္ေနတာဟာလက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသမွာသာမဟုတ္၊ ျမန္မာနိဳင္ငံအႏွံ႕မွာျပည္သူ
ေတြဒုကၡေပးခံေနရတာျဖစ္တယ္။ တိုးတက္တဲ့တိုင္းျပည္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတယ္ဆိုျပီး သံေကာင္းဟစ္
ျပီး ျပည္သူကဘဲ သူတို႕ကိုဖိႏွိပ္တဲ့သူေတြကို အလုပ္အေကၽြးျပန္ျပဳေနရတယ္ဆိုတဲ့စနစ္ၾကီးကေတာ့နိဳင္
ငံတကာကသိထားတဲ့ဒီမိုကေရေတာ့မဟုတ္ေလာက္ဘူး။

အဲဒီလို ျပည္သူ႕အက်ိဳးကိုေရွ႕တန္းမတင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ဘာဒီမိုကေရစီလဲ? လို႕ေမးစရာျဖစ္ေနျပီ။

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေန႕ျမန္မာနိဳင္ငံအႏွံမွာအလိမ္ခံေနရတဲ့လယ္သမားေတြနဲ႕ ထပ္တူထပ္မွ်ရွိေၾကာင္းကို
လူထုတရပ္လံုးက သက္ေသျပဖို႕လိုတဲ့အခ်ိန္ကုိေရာက္ေနျပီလို႕ထင္တယ္။
 =============================http://www.youtube.com/watch?v=o-QmVEEbfFI
http://blog.irrawaddy.org/2013/03/blog-post_7665.html
http://www.bbc.co.uk/burmese/multimedia/2013/03/130315_uwintin_analysis_on.shtml
http://groups.yahoo.com/group/8888peoplepower/attachments/folder/48398398/item/1298542238/view?picmode=large&mode=tn&order=ordinal&start=1&dir=asc 

0 comments:

Post a Comment

Labels

ဧျပီ(၁) ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၊ တရားမွ်တမယ္လို႕၊ ထင္ပါသလား?

Search This Blog