Wednesday, 20 March 2013

ျပည္သူအတြက္မဟုတ္ဘူးဆိုလွ်င္..ဘာဒီမိုကေရစီလဲ!

0 comments | Read more...


ဒီေန႕ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့လက္ပံေတာင္းေတာင္ အျငင္းပြါးမွဳမ်ားကို ဘက္မလိုက္တဲ့အျမင္နဲ႕ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္
ျပည္သူလို႕ေခၚတဲ့ေဒသခံလယ္သမားေတြ သာလွ်င္ခံရတဲ့ဘက္မွာရွိေနတာကိုေတြ႕ရမယ္။ ဒီစီမံကိန္းကိုစခဲ့
ကတည္းက၊ လယ္ေတြကိုအတင္းအဓမၼ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းကစတင္ျပီး၊ ၎အသိမ္းခံလယ္ေျမေတြအတြက္(၃)
ႏွစ္စာ သီးႏွံေၾကးဘဲ ေပးထားတာကို၊ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ ဂုတ္ေသြးစုပ္လိုသူေတြက၊ စာခ်ဳပ္ေပၚမွာ၎တို႕လို
ခ်င္တဲ့ပံုစံကို ဖန္တီးျပီးလူလည္က်ထားတဲ့လုပ္ရပ္ေတြဟာ၊ မူလအရင္းခံျပသနာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြဟာအာဏာရွင္ အတင္းအဓမၼအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြလုပ္သမွ်ကို၊ ခံေနရတဲ့ဘက္ကဘဲ ရွိေနခဲ့ရတာ
ဟာ ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္ေလာက္ရွိျပီဆိုတာ၊ ကမၻာကသိသလို၊ လတ္တေလာအာဏာရွင္တျဖစ္လဲဆိုတဲ့
ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းသိၾကပါတယ္။ ဒီေန႕ျမန္မာျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုျပီးသံေကာင္းဟ
စ္ေနၾကတယ္ဆိုေပမယ့္၊ လူထုေတြရဲ႕ဘဝေတြကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္၊ ယခင္ကအေျခအေနမ်ား
နဲ႕ဘာမွမထူးဘူးဆိုတာကိုေတြ႕ရမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္းလူထုဟာ၊ ၎တို႕ရဲ႕ေန႕စဥ္စားဝတ္ေနေရးကိုေတာ
င္ မေျဖရွင္းနိဳင္ေတာ့တဲ့အျခအေနေတြကိုရင္ဆိုင္လာရလို႕၊ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပမွဳေတြျဖစ္ရတာပါ။ သူတို႕မ
မွားပါဘူး။ လယ္သမားေတြ လုပ္ရပ္ကသိပ္မွန္ကန္ပါတယ္။ သူတို႕အေနနဲ႕ မတရားသူမ်ားပိုင္တဲ့ေျမေတြ
ကိုေတာင္းဆိုေနတာမဟုတ္ပါ။ သူတို႕ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမေတြကို တရားမဲ့သိမ္းယူထားတဲ့သူေတြထံကေနျပန္
လည္ရယူျပီး သူတို႕မိသားစုေတြရဲ႕စားဝတ္ေနေရးကိုေျဖရွင္းနိဳင္ဖို႕သာလွ်င္သူတို႕ရဲ႕အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္
သာလွ်င္ျဖစ္တယ္။

ျပည္သူေတြမွာအားကိုးစရာမရွိတာ၊ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း အာဏာသိမ္းအစိုးရတက္လာျပီးကတ
ည္းကဆိုေတာ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မီရွင္ရဲ႕ လူနည္းစုအတြက္သာအက်ိဳးရွိေစေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ရင္ဆိုင္
ရတာဟာ ယခင္ကလိုဘဲအဖိႏွိပ္ခံဘဝေတြကေန ရုန္းမထြက္နိဳင္ေသးသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာျပည္
ကိုဝင္ေရာက္လာေနေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေတြဟာ လက္ဦးမွဳရယူျပီး အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားၾကီးရလိုတဲ့တ
ရုပ္ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားစုျဖစ္ျပီး၊ တရုပ္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူမေျပာနဲ႕သူ႕ျပည္သူေတြကိုေတာင္ အေလး
သိပ္ထားတဲ့သူေတြမဟုတ္တဲ့အေပၚမွာ၊ တရုပ္က ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းမွာ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ႕ေတြ မလုပ္ေတာ့မွာ
ကိုစိုးရိမ္ တယ္ဆိုတဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာကေတာ့၊ မတရားအလုပ္ခံေနရစဥ္ အားကိုးရာမဲ့ေနခ်ိန္မွာမ်
က္ႏွာကိုျဖတ္ရုိက္ခံလိုက္ရသလိုပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ကိုယ္စားျပဳ မင္းကိုနိဳင္ ေျပာသလို၊ အစီရင္ခံစာဟာ အစီရင္ခံစာလိုဘဲျဖစ္သင့္သည္။ ဒါေပမ
ယ့္၊ အာဏာရွင္ေတြဟာ၊ သူတို႕လိုလိုလားလားျဖစ္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ၊ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တယ္ဆိုတဲ့အေလ့အထ
ရွိျပီးသားဆိုေတာ့၊ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာကိုခ်က္ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖၚေနတာဟာ ရယ္စရာေတာ့
ေကာင္းလွသည္။ ျဖစ္သင့္တာက၊ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာ ထြက္ျပီးေနာက္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားျပီး အေသ
အျခာ ျပန္လည္သံုးသပ္မွဳကိုျပဳလုပ္ျပီး၊ေဒသခံ ျပည္သေတြနဲ႕အေၾကအလည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျပီးမွ၊ လုပ္
ငန္းေတြကိုျပန္စတယ္ဆိုတာက အနိမ့္ဆံုးအဆင့္လုပ္သင့္တယ္။ အျဖစ္သင့္ဆံုးကေတာ့၊ ေဒသတြင္းမွာရွိ
တဲ့လယ္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ သူတို႕ရဲ႕လယ္ယာေျမေတြကိုျပန္လည္ရရွိျပီး၊ အဲဒီလယ္ယာေျမေတြကိုမွီခိုျပီးတေန႕
တာစားဝတ္ေနေရးကိုေျဖရွင္းေနရတဲ့ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးကိုေရွ႕ရွဳတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြသာလွ်င္
သဘာဝအက်ဆံုးျဖစ္ေပမည္။ ဒါေပမယ့္ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မွဳေတြကိုထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ေတြပိ
တ္ပင္ခံထားရတာဟာ၊ သဘာဝမက်ဘူးျဖစ္တယ္။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံဟာ၊ Government of the people, for the people, by the people ဆိုတဲ့ျပည္
သူကိုအေျခခံတဲ့စနစ္ျဖစ္ေပမယ့္၊ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာေတာ့ တရုပ္စီးပြါးေရးကုမၸဏီေတြနဲ႕ ျမန္မာျပည္ကစစ္
အာဏာရွင္ေတြအက်ိဳးကိုအဓိေရွ႕တန္းတင္ေနတယ္ဆိုတာကေတာ့၊ ျမန္မာျပည္မွာဘယ္လိုဒီမိုကေရစီ
မ်ိဳးကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေနတာလည္းဆိုတာစဥ္းစားစရာျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေန႕ လယ္ယာေျမေတြကို
ကလိန္ကက်စ္ လုပ္ေနတာဟာလက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသမွာသာမဟုတ္၊ ျမန္မာနိဳင္ငံအႏွံ႕မွာျပည္သူ
ေတြဒုကၡေပးခံေနရတာျဖစ္တယ္။ တိုးတက္တဲ့တိုင္းျပည္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတယ္ဆိုျပီး သံေကာင္းဟစ္
ျပီး ျပည္သူကဘဲ သူတို႕ကိုဖိႏွိပ္တဲ့သူေတြကို အလုပ္အေကၽြးျပန္ျပဳေနရတယ္ဆိုတဲ့စနစ္ၾကီးကေတာ့နိဳင္
ငံတကာကသိထားတဲ့ဒီမိုကေရေတာ့မဟုတ္ေလာက္ဘူး။

အဲဒီလို ျပည္သူ႕အက်ိဳးကိုေရွ႕တန္းမတင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ဘာဒီမိုကေရစီလဲ? လို႕ေမးစရာျဖစ္ေနျပီ။

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေန႕ျမန္မာနိဳင္ငံအႏွံမွာအလိမ္ခံေနရတဲ့လယ္သမားေတြနဲ႕ ထပ္တူထပ္မွ်ရွိေၾကာင္းကို
လူထုတရပ္လံုးက သက္ေသျပဖို႕လိုတဲ့အခ်ိန္ကုိေရာက္ေနျပီလို႕ထင္တယ္။
 =============================http://www.youtube.com/watch?v=o-QmVEEbfFI
http://blog.irrawaddy.org/2013/03/blog-post_7665.html
http://www.bbc.co.uk/burmese/multimedia/2013/03/130315_uwintin_analysis_on.shtml
http://groups.yahoo.com/group/8888peoplepower/attachments/folder/48398398/item/1298542238/view?picmode=large&mode=tn&order=ordinal&start=1&dir=asc 

Monday, 11 March 2013

စစ္တပ္ ပဓါန ဝါဒ

0 comments | Read more...

ျမန္မာျပည္ကို ၁၉၆၂ မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ကစျပီးျမန္မာနိဳင္ငံရဲ႕ဆုတ္ယုတ္မွဳ
ခရီးစဥ္ကိုစတင္ခဲ့တယ္လို႕ေျပာလို႕ရတယ္။ မင္းသားမလုပ္ရရင္ပတ္မၾကီးကိုထိုးေဖါက္ပစ္မယ္ဆိုတဲ့အ
ယူအဆနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႕အာဇာနည္ေတြကို ရက္ရက္စက္စက္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့တာဟာ တိုင္းျပည္ကို
စစ္အာဏာသိမ္းျပီးစစ္တပ္ပဓါနဝါဒနဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔တဆက္တည္းပါဘဲ။ လြတ္လပ္
ေရးရျပီးကတည္းက မေကာင္းတဲ့ သေႏၶ တည္မွဳနဲ႕စခဲ့တဲ့ျမန္မာနိဳင္ငံဟာ အစစ္အမွန္ တိုးတက္ေရးလ
မ္းေၾကာင္းေပၚကိုေရာက္ဖို႕အတြက္ အရွိန္ယူေနဆဲဘဲလို႕ေျပာလို႕ရတယ္။ အဲဒီလိုတိုးတက္မွဳဘက္ကို
သြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ျမန္မာျပည္သားတိုင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့၊ မွန္ကန္တဲ့အယူအဆကိုတဦးခ်င္းစီ
အလိုက္မွာေမြးျမဴဖို႕နဲ႕၊ တိုင္းျပည္အတြက္အမွန္တကယ္ၾကိဳးၾကိဳးစားစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းပါဘဲ။

ဒါေပမယ့္၊ ယေန႕ေလာေလာဆယ္ကာလအထိျမန္မာ ျပည္ကိုအေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနပါတ
ယ္ဆိုတဲ့သူေတြဟာ စစ္တပ္ၾကီးစိုးေရးဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုစဲြကိုင္ထားတဲ့သူမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ေနေသးေၾကာ
င္း ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာျပည္သမိုင္းေၾကာင္းမွာ၊ အတုယူစရာအစိုးရတရပ္မရွိခဲ့ေသးသည့္အေပၚမွာ၊ တို
င္းျပည္အမွန္တကယ္တိုးတက္ေရးကိုလုပ္လိုတဲ့ဆႏၵျပင္းျပစြာရွိတယ္ဆိုရင္၊အနစ္နာခံျပီးျပည္သူအမ်ားစု
ထင္သာျမင္သာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျပေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္တယ္ဆိုတာသက္ေသျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႕
ပါေသာ္လည္း၊ ယခုအထိအေျခအေနမ်ားအရ၊တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည္ဆည္း
ေပးရမယ့္အစား၊ ျပည္သူေတြ၏ဘဝမ်ား၊ ယခင္ကထက္ဆိုးဝါးေအာင္နဲ႕၊ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြါးထ
က္၊၎တို႕ကိုယ္တိုင္နဲ႕ ၎တို႕နဲ႕ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြါးေတြကိုသာေရွ႕ရွဳလုပ္
ေဆာင္ေနဆဲဘဲဆိုတာ၊ လယ္ယာေျမေတြကိုအဓမၼသိမ္းယူေနမွဳေတြက ညႊန္းဆိုေနတယ္။

စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆို၊ ယခင္ကထက္ ၅ % ေလ်ာ့က်သြားတယ္ဆိုေပမယ့္၊ တိုင္းျပည္
နဲ႕ျပည္သူေတြကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ က်န္းမာေရးပညာေရးေတြမွာေတာ့ အဆေပါင္းမ်ားစြာန
ည္းေနေသးတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ယွဥ္ျပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ စစ္ေရးအတြက္ ၂၁ % (US$ 2.4 bil
lion) ျဖစ္ျပီး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ၁.၈ % (US$ 7 /person/year) ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ၊ တခ်ိဳ႕လူေ
ေတြကအ
ေမရိကန္နဲ႕ႏွိဳင္းယွဥ္ျပီး၊ အေမရိကန္က စစ္အသံုးစရိတ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈၀၃ ဘီလီယံသံုး
ေနခ်ိန္မွာ၊ ျမန္မာက က်ပ္ ဘီလီယံ ၆၀၀ သာသံုးေနတယ္ဆိုျပီး၊ လွည္ဖ်ားေျပာဆိုေနတာေတြေတြ႕ရတ
ယ္။ အဲဒီလိုအေမရိကန္နဲ႕ယွဥ္ျပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္၊ အေမရိကန္က သူ႕ရဲ႕စစ္အသံုးစရိတ္ကို တိုင္းျပည္တ
ခုလံုးအသံုးစရိတ္ရဲ႕ ၁၉ % သာရွိျပီး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ၂၃ % သုံးမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေတာင္အေမရိကန္
ကတကမၻာလံုးမွာသူ႕ရဲ႕တပ္ေတြျဖန္႕ထားတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာကစစ္အသံုးစရိတ္မွာ အမ်ား
ၾကီးသံုးေနေသးတာ၊ သဘာဝမက်ဘူးလို႕ထင္တယ္။ ဒီေနရာမွာဆင္ေျခေပးတာက၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
ကိုေခတ္မွီတဲ့တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ဖို႕လိုတယ္လို႕ဆိုၾကျပန္တယ္။ ဘာလို႕လည္းဆိုေတာ့
ျမန္မာနိဳင္ငံဟာ၊ အင္အားၾကီး ႏွစ္နိဳင္ငံျဖစ္တဲ့တရုပ္နဲ႕အိႏၵိယၾကားမွာ၊ က်ဴးေက်ာ္စစ္ေတြျဖစ္လာရင္ျပန္
ပစ္စရာဘာလက္နက္မွမရွိဘူးလို႕ဆိုတယ္။ ဒီအယူအဆဟာ ဟုတ္သလိုလိုရွိေပမယ့္၊ ၂၁ ရာစုေခတ္မွာ
တနိဳင္ငံနဲ႕တနိဳင္ငံက်ဴးေက်ာ္စစ္ေတြကို ကမၻာကလက္မခံေတာ့သလိုလက္ပိုက္ၾကည့္ေနမွာလည္းမဟုတ္
ဘူးဆိုတာ သာဓကေတြအမ်ားၾကီးရွိခဲ့တယ္။

ဒီေန႕ကာလ၊ ယူနီေဖါင္းခၽြတ္ ျပီး အစိုးရတာဝန္ရွိေတြဆိုျပီးလုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြ၊ စစ္တပ္နဲ႕အသြင္ေျပာ
င္းအာဏာရွင္ေတြကို က်ားကန္ေပးထားတဲ့ပါတီၾကီးကပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ၊ စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္းထားလို႕တို
င္းျပည္ရဲ႕အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တန္႕ေနတာ၊ ဘာညာဆိုျပီး ယခုအခ်ိန္အထိဝါးဒျဖန္႕ျပီးေျပာဆိုေန
ၾကတုန္းဘဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီအယူအဆဟာ မမွန္ဘူး၊ အာဏာရွင္တစုရဲ႕အမွားေတြလုပ္ထားတာကိုဖုန္းကြ
ယ္ဖို႕ဘဲျဖစ္တယ္ဆိုတာအားလံုးကသိထားတယ္ဆိုတာကို ထိုပုဂၢိဳလ္ေတြေမ့ေနၾကတယ္။ စစ္တပ္နဲ႕ပတ္
သက္လို႕အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနရမယ့္ အေျခအေနက၊ လြန္ခဲ့တဲ့တပတ္က ျမင္းျခံမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့၊ ခမရ ၁၅ မွ
စစ္ဗိုလ္ေတြနဲ႕စစ္သားေတြပါဝင္တဲ့အုပ္စုတစုက အရပ္သားတေယာက္ကိုဝိုင္းရိုက္ျပီးေနာက္၊ ၎တို႕မွား
တယ္ဆိုတာသိျပီး ခခယယ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ၊ အရိုက္ခံရျပီးႏွာေခါင္းေသြးထြက္
ဖူးေရာင္သြားခဲ့တဲ့အရပ္သားပုဂၢိုလ္က ခြင့္လြတ္ေပးလိုက္တယ္ဆိုတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေတြကိုလုပ္ျပေနရမ
ယ္။ လက္နက္အားကိုးနဲ႕ေက်ာင္းသားေတြကိုသတ္ျဖတ္နိွပ္စက္ခဲ့သလို၊ ဘုန္းၾကီးေတြကိုသတ္ျဖတ္ႏွိပ္
စက္ခဲ့သလို၊ လူမ်ိဳးစုေတြကို ၎တို႕ရဲ႕ေဒသေတြမွာ၊ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ခဲ့သလို၊ မၾကာေသးခင္ကအထိ
လက္ပေတာင္းေတာင္မွာ ဆႏၵျပသူေတြကို ႏွိမ္နင္းခဲ့သလို မ်ိဳးအယူအဆနဲ႕၊ ျမန္မာျပည္မွာစစ္တပ္က
သာလွ်င္အဓိကအက်ဆံုး၊ ငါတို႕စစ္သားေတြသာလွ်င္ တိုင္းျပည္ကိုကယ္တင္သူေတြျဖစ္တယ္လို႕ဘဲယူ
ဆေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ ေရွ႕ဆက္ျပီးေကာင္းတာေတြျဖစ္လာနိဳင္ဖို႕က သိပ္ျပီးမလြယ္ကူလွဘူးလို႕ျမင္မိ
ပါတယ္။

အမွန္တကယ္ေတာ့၊ လက္နက္အားကိုးတဲ့သူေတြဟာ သူရဲေဘာေၾကာင္ျပီးေၾကာက္တတ္တဲ့သူေတြျဖစ္
ၾကတယ္ဆိုတာအားလံုးနားလည္ၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႕ေတြဟာ Fair Fighting ကိုေတာ္ရံုနဲ႕
လက္မခံတတ္ၾကဘူး။ စစ္တပ္ကတိုင္းျပည္ရဲ႕အာဏာကိုအခ်ိန္မေရြးျပန္သိမ္းယူနိဳင္တယ္၊ စစ္တပ္က
တိုင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေငြေတြကိုလိုအပ္သလိုယူသံုးနိဳင္တယ္၊ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတဟာ စစ္တပ္ဘက္ကလာ
တဲ့သူသာျဖစ္ရမယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္က ၂၅ % ထားမယ္ဆိုတာေတြဟာ ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းတဲ့မ
တရားမွဳေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ၊ အဲဒီအယူအဆကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြသိသင့္
တယ္။ ဒီေန႕ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ႕ အမွန္တကယ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွဳကိုျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္၊ သူရဲေဘာေၾကာ
င္တဲ့ လက္နက္၊အုပ္စုအားကိုးျပီးအနိဳင္ပိုင္းတယ္ဆိုတဲ့အယူအဆကို စြန္႕လႊတ္ျပီး၊ Fair Fighting လုိ႕
ေခၚတဲ့၊ တန္းတူရည္တူ တရားမွ်မွ်တတ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းကိုသာ ဒီမိုကေရစီလို႕ေခၚနိဳင္မွာျဖစ္ျပီး၊ အမွန္တ
ကယ္တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာ အမွန္တကယ္တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ေသာ သူမ်ားကသာလွ်င္ တိုင္းျပည္ကို
တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္နိဳင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပအပ္ပါသည္။
----------------------------------------------

 ျမန္မာနိဳင္ငံ မွာ စစ္တပ္ ၾကီးစိုးေရးဝါဒ

Tuesday, 5 March 2013

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိုဘယ္လိုတိုက္မလဲ

0 comments | Read more...


ျမန္မာနိဳင္ငံကိုဆင္းရဲတြင္းထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးနိဳင္ငံေတြထဲမွာေရာက္ေနေအာင္လု
ပ္ခဲ့တာသည္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္အတူ၊ ဓေလ့ထံုးစံလိုုျဖစ္ေနခဲ့ေသာလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳေၾကာင့္ဆို
တာ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႕ေပးလာေသာအေျခအေနမ်ားအရ၊ အာဏာရွင္ေတြကို မဖယ္ရွား
နိဳင္ေသးေပမယ့္၊ ျခစားလာဘ္စားမွဳေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္ျပည္သူေတြအားလံုးလက္တဲြလုပ္နိဳင္တယ္လို႕
သတ္မွတ္လို႕ရတယ္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳ႕ေတြရွိေနတဲ့အခါ၊ အာဏာကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေဖါက္လဲြေဖါက္ျပန္ အသံုးခ်ျခ
င္းေတြရွိေနမယ္။ ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြါးကိုလစ္လွ်ဳရွဳျပီး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ
ခ်မွတ္ျခင္းေတြျပဳလုပ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္မွဳ႕မ်ားကိုအားနည္းေစ
ျပီး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပ်က္ျပားေစျပီး၊ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမွဳ မ်ားေလ်ာ့နည္းေစတ
ယ္။ ေစ်းႏွဳံး၊ အရည္အေသြး၊ တီထြင္ၾကံဆမွဳေတြအေပၚမွာအေျခခံတဲ့ မွ်တတဲ့ ျပိဳင္ဆိုင္မွဳေတြအေပၚအ
ေျခခံရမယ့္အစား၊ အျပိဳင္အဆိုင္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနေတြ
ဟာ ကုန္သြယ္မွဳ႕လုပ္ငန္းေတြကိုထိခုိက္ေစျပီး၊ နိဳင္ငံတကာရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေတြကိုအဟန္႕အတားျဖစ္ေစ
တယ္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုကာကြယ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႕လာဘ္စားေသာအခါ၊ အေျခခံတိုးတက္
မွဳရရွိ ရမယ့္ကိစၥေတြဟာတိမ္ျမဳပ္ေျပာက္ကြယ္ေနျပီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆက္လက္တည္ရွိမွဳကိုျခိမ္းေျခာက္မွဳ
ေတြရွိလာတယ္။ လာဘ္စားမွဳေတြတိုးပြါးလာစဥ္မွာ၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာပိုျပီးလွ်ိဳ႕ဝွက္တတ္လာျပီး၊ အ
ေျခခံအက်ဆံုးလူမွဳ႕ေရး၊ စီးပြါးေရးအခြင့္အေရးမ်ားဟာ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံလာရတယ္။ တဆက္တည္းမွာ
ဘဲ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူေတြအတြက္၊ ရုိုးရိုးသားသားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္းဆိုတာကိုျပဳလုပ္
ခ်င္ေပမယ့္၊ မျဖစ္နိဳင္ေတာ့တဲ့အေျခအေနကိုေရာက္ရပါေတာ့တယ္။

ျမန္မာနိဳင္ငံဟာ ကမၻာမွာ ျခစားလာဘ္စားတဲ့နိဳင္ငံ ၁၇၆ နိဳင္ငံရွိသည့္အထဲမွာအမွတ္စဥ္ ၁၇၂ မွာရွိေန
တယ္။ ဒီလို ကမၻာ့နိဳင္ငံေတြ ၾကားမွာ ေအာက္ဆံုးအဆင့္နားမွာဘဲရွိေနတာဟာ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လာ
ဘ္
စားမွဳ႕ေတြရွိေနလို႕ျဖစ္တယ္။ ယေန႕ကာလအေျခအေနမ်ားအရ တိုင္းျပည္ႏွင့္  ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝေ
တြဟာ၊ ယၡင္ကနဲ႕ ဘာမွမထူးဘူးဆိုတာေတြ႕ရတယ္။ လယ္သမားေတြရဲ႕ဘဝေတြဆိုလွ်င္ ပိုဆိုးလာတာ
ေတြကို ေတြ႕ေနရတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြေပၚမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနနဲ႕ေျဖရွင္းခ်က္ေပးလိမ့္မွာက
ဒီလိုအေျခအေနေတြ ကေနရုန္းထြက္နိဳင္ဖို႕ အခ်ိန္ကာလတခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ရလိမ့္မယ္ဆိုတာဘဲျဖစ္သ
ည္။ ဒါေပမယ့္လက္ေတြ႕သေဘာအရ၊ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကိုေရွ႕ဆက္ဖို႕ရန္၊ အေတာ္ေလးခက္ခဲေနတာကိုေတြ႕ရမည္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေ
ေတာ့၊ ျမန္မာ့နိဳင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ မရွင္းမရွင္းျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္၊ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုကိုမျပင္နိဳင္ျခင္း၊ ျပင္ရန္အတြက္ လမ္းစကိုပင္မေဖၚထုတ္နိဳင္ျခင္း။ ဒီမို
ကေရစီနည္းက်က်၊ မွ်မွ်တတ ရွိေသာေရြးေကာက္ပဲြမရွိခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္၊ ျပည္သူမ်ား အစစ္အမွန္တင္ေ
ျမာက္ေသာျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနရာမ်ားတြင္မရွိဘဲ၊ စစ္ယူနီေဖါင္းခၽြတ္မ်ားကသာ
အဓိကအခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာမ်ားကိုရယူထားျခင္း။ ျခစားလာဘ္စားမွဳျပသနာမ်ားကို ျပတ္သားစြာ
အေရးယူ မွဳ မျပဳလုပ္နိဳင္ျခင္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းစစ္အာဏာရွင္မ်ား သည္တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡအေပးဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သာ
လွ်င္ အခရာက်သည္ဟုဆိုျပီး အာဏာရွိတာကိုအလဲြသံုးစားျပဳလ်က္ ရနိဳင္သမွ်ေသာစီးပြါးေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကို အတင္းအဓမၼ လက္ဝါးၾကီးအုပ္လုပ္ေဆာင္လာျပီးေနာက္၊ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း အာ
ဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား သန္းၾကြယ္သေဌးေတြျဖစ္သြားၾကျပီး၊ စစ္အုပ္စုျပဳလုပ္မယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္
ပဲြမတိုင္ခင္ေလးအထိ၊ ခဲြတမ္းေတြ ခဲြေဝယူခဲ့ၾကတာကို အမွတ္ရမိပါေသးသည္။ အဲဒါအျပင္ ၁၉၉၇-၂၀၀၁
ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း သဘာဓါတ္ေငြ႕မွရတဲ့ေငြမ်ားသည္ စာရင္းေျပာက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ႕၊ နိဳ
င္ငံတကာသို႕ေပးရမယ့္အေၾကြးဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံ ကို စစ္အာဏာရွင္ေတြအသံုးခ်ခဲ့
တယ္။ က်ိန္းေသတာကေတာ့ ျပည္သူကိုဖိႏွိပ္ဖို႕၊ တိုင္းရင္းသားေတြကိုတိုက္ဖို႕အတြက္သံုးခဲ့တာျဖစ္ျပီး၊
ျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ အသံုးမျပဳခဲ့တာေတာ့က်ိန္းေသတယ္။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ အေပၚယံေျပာင္းလဲမွဳ
ေတြလုပ္ျပတဲ့အေပၚမွာ၊ ဂ်ပန္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၇ ဘီလီယံ ျမန္မာကေပးရမယ့္အေၾကြးေတြကိုခ
ဝါခ်ေပးလိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ေနာ္ေဝ က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၄ သန္း၊ ျပီးေတာ့ေတာင္ကိုးရီးယားက
လည္း သူ႕ကိုေပးရမယ့္အေၾကြးေတြကိုမယူေတာ့ဘူးဆိုေတာ့၊ အားလံုးစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆
ဘီလီယံေလာက္ ေပးစရာမလိုဘဲျဖစ္သြားျပီ။

ျပီးေတာ့ဦးပိုင္လီမိတက္ ဆိုျပီး တိုင္းျပည္ကိုလွည့္စားခဲ့တာဟာလည္း ဒီေန႕အထိမရွင္းမလင္းဘဲဆိုတာ
အားလံုးအသိပါဘဲ။ အဲဒီဦးပိုင္မွာ ဝမ္ေပါင္က $ 1 Billion ထည့္ျပီး စစ္တပ္က ရွယ္ယာေတြနဲ႔လုပ္ၾကတဲ့
ေနရာမွာ၊ အက်ိဳးအျမတ္ကို၊ ပါဝင္လုပ္ကိုင္တဲ့ သံုးဖဲြ႕ (စစ္အစိုးရ၊ ဝမ္ေပါင္ နဲ႕ ဦးပိုင္) ယူလိုက္တဲ့အခါမွာ
စုစုေပါင္း ၄၃.၉ ရာခိုင္ႏွဳံး သာစာရင္းထဲမွာရွိျပီး၊ ၅၆.၁ % ေသာအျမတ္ေငြေတြက ဘယ္ကိုသြားေနသလဲ
ဆိုတာမည္သူမွ်မသိေပ။ ျပီးေတာ့လက္ပေတာင္းေတာင္မွာ သိမ္းထားတဲ့လယ္ေျမေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေ
ၾကးေပးျပီးျဖစ္ေပမယ့္၊ လယ္သမားေတြကေတာ့ဘာမွမရခဲ့ၾကဘူး။

ျပီးေတာ့၊ လယ္ေျမေတြသိမ္းယူေနတဲ့ကိစၥေတြမွာ၊ လယ္သမားေတြဘက္ကိုလံုးဝ ထည့္မတြက္ဘဲ တဦး
တေယာက္ရဲ႕အက်ိဳး၊ အုပ္စုတခုရဲ႕အက်ိဳးအတြက္အဆင္ေျပလွ်င္ ျပီးေရာဆိုတဲ့လုပ္ေဆာင္မွဳ႕မ်ိဳးနဲ႕လုပ္
ေနျခင္းဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္နဲ႕ဘာမွမထူးဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ျပီးေတာ့အဲဒီလို ျပည္သူ
ေတြအေပၚမတရားလုပ္ေဆာင္ျခင္းေတြရွိတာကို၊ အထက္ကိုတိုင္ၾကားေပမယ့္လည္း၊ ဘာအေရးယူမွဳမွ
ျပဳလုပ္တာကိုမေတြ႕ရေပ။

ဒီလို ျမန္မာနိဳင္ငံဟာ ယခင္ကလိုဘဲ ဘာမွမထူးျခားတဲ့အေျခအေနမွာရွိေနျခင္းဟာ၊ ျခစားလာဘ္စားမွဳ႕
ျပဳလုပ္ထားတဲ့သူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ အပစ္ေပးျခင္းမလုပ္နိဳင္တာေၾကာင့္ ဆိုတဲ့အေ
ၾကာင္းရင္းတခုေၾကာင့္လည္းျဖစ္တယ္လို႕ေျပာလို႕ရတယ္။ ဒါကိုေျဖရွင္းဖို႕အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕လႊတ္ေ
ေတာ္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မီတီဆိုျပီးဖဲြ႕ေပးလိုက္တာကိုလည္း မွတ္သားမိပါသ
ည္။ ဒါေပမယ့္လည္း၊ ဒီအဖဲြ႕ဟာလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္နိဳင္ဖို႕အတြက္ ေလာင္းရိပ္မိေန မယ့္ပံုေ
ေပၚတဲ့အတြက္၊ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္မလာနိဳင္ဘူးလို႕ယံုၾကည္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ အေနာက္နိဳင္ငံေတြမွာ လာဘ္စားမွဳ႕ေတြကို တိုက္ဖ်က္သလို၊ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕လုပ္ၾက
မယ္ဆိုရင္၊ ျမန္မာနိဳင္ငံကလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳ႕ေတြကို ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ နဲ႕အဲဒီ အယူအဆေတြ
ကိုပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္နိဳင္လိမ္မယ္လို႕ယံုၾကည္သည္။ အေနာက္နိဳင္ငံေတြမွာ (Whistle-blower) လို႕
ေခၚတဲ့ လာဘ္စားတဲ့သူေတြကိုသိေန တဲ့ သတင္းထုတ္ေဖၚသူေတြဟာ အဓိကက်တယ္လို႕သတ္မွတ္ၾက
တယ္။ ထိုနည္းတူစြာဘဲ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာလည္း ကိုယ္တိုင္သိေနလို႕ထုတ္ေဖၚေျပာျပေပးမယ့္သူေတြအမ်ား
ၾကီးလိုအပ္ေနတယ္ လို႕ထင္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေျပာျပေပးတဲ့သူေတြရွိလာမွ ျပည္သူေတြသိခြင့္ရမယ္၊ တ
ဆက္တည္းမွာဘဲ ျပည္သူေတြကိုမတရားလုပ္ထားတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္ သူတို႕ရဲ႕သတင္းေတြဟာျပည္သူ
ေတြၾကားထဲမွာျပန္႕ႏွံ႕ေနတယ္ဆိုတာ သိလာရင္ သူတို႕အတြက္နယ္က်ဥ္းသြားမယ္။ ေနာင္လုပ္ လာနိဳင္
တဲ့လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳမ်ားကို ဟန္႕တားနိဳင္မယ္။ ရွိျပီးသားလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳမ်ားကိုအေရးယူျခင္း
ေတြျပဳလုပ္နိဳင္မယ္လို႕ယံုၾကည္ပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာဘဲ၊ အဲဒီလိုထုတ္ေဖၚေျပာဆိုမယ့္သူေတြရဲ႕လံုျခံဳေရးကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးမယ္ဆိုရင္၊ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုၾကမယ့္သူေတြပိုမ်ားလာမယ္လို႕ထင္မိပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ေနာက္ဆက္တဲြပါ ပံုစံေလးထဲမွာမိမိတို႕သိထားေသာ မည္သည့္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳကိုမဆို
ေဖၚျပေပးပါရန္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။

============================

ျမန္မာျပည္မွလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳ႕မ်ားကိုေဖၚထုတ္ၾကရေအာင္


အထက္ပါဇယားတြင္ေပၚလာေအာင္အတြက္ ေအာက္ပါ ပံုစံကိုျဖည့္စြက္ပါ။ -------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

Saturday, 23 February 2013

“ဤ" ကေတာ့ "ကၽြဲ" ဘဲျဖစ္ေန ဦးမွာပါ

0 comments | Read more...
ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးအေပၚလူလည္က်မွဳေတြဟာ..ဒီေန႕.ဒီအခ်ိန္အထိ စနစ္တ
က်နဲ႕ျပဳလုပ္ေနဆဲဘဲဆိုတာ သိၾကသူေတြရွိသလို.. သိသိၾကီးႏွင့္ခံေနၾကသူမ်ားလည္းေျမာက္မ်ားစြာရွိေန
တာကိုေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာျပည္ကိုဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံအျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ျပီဆိုျပီး..လူသိရွင္ၾကား၊နိဳင္ငံ
တကာသိေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းက၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ဟာ ၎တို႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကိုစတင္အေကာ
င္အထည္ေဖၚတာျဖစ္တယ္။ ဒါရဲ႕ေနာက္ကြယ္က အေတြးအေခၚကေတာ့၊ တခ်ိန္က ရုပ္ရွင္မင္းသားေက်ာ္
ဟိန္းေျပာခဲ့တဲ့ စကားတခုရွိတယ္။ ေက်ာ္ဟိန္း နာမည္ၾကီးေနရာမွ လူသစ္ လူငယ္သရုပ္ေဆာင္ေတြ ေနရာ
ဝင္ယူလာတဲ့အခ်ိန္မွာေက်ာ္ဟိန္းနာမယ္က်လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာ္ဟိန္းအေနနဲ႕ သူ႕ရဲ႕နာမည္ၾကီးျခင္း
ကိုဆက္ထိန္းထားနိဳင္ေအာင္အတြက္၊ လူသစ္တန္းေတြ နဲ႕ရင္ေဘာင္တန္းလုပ္ေဆာင္ ဖို႕အတြက္ျပည္သူ
ေတြကို ႏွဳိးေဆာ္လိုက္တဲ့စကားတခုကေတာ့"မင္းတို႕အၾကိဳက္လုပ္ျပမယ္" ဆိုတာပါဘဲ။

ယေန႕ ျမန္မာျပည္ကစစ္အာဏာရွင္ေတြလည္း ရာစုႏွစ္တဝက္နီးနီး တိုင္းျပည္နဲ႕ လူထုကို လူလည္က်တဲ့ သမရိုးက်လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလုပ္လာခဲ့ျပီးေနာက္မွာ၊ ေရွ႕ဆက္ရန္အခက္အခဲေတြၾကံဳလာတာေၾကာင့္၊ျဖစ္
ေပၚလာေသာအေျခအေနေပၚမူတည္ျပီးမီဒီယာ ကိုမီဒီယာျဖင့္တိုက္မည္၊ ျပည္သူေတြနဲ႕နိဳင္ငံတကာကေျပာ
ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အသံထြက္တူျပီး အဓိပၸါယ္ကဲြလဲြေသာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ဒီမိုကေရစီကို အေကာ
င္အထည္ေဖၚတာဟာ၊ ေက်ာ္ဟိန္းေျပာသလို စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕"မင္းတို႕အၾကိဳက္ လုပ္ျပမယ္" ဆိုတာႏွ
င့္သေဘာအတူတူပင္ျဖစ္သည္။

အဲဒီလိုအေတြးအေခၚနဲ႕ ျမန္မာျပည္ရဲ႕စစ္အာဏာရွင္လက္သစ္ေတြဟာခရီးဆက္ လာခဲ့ရာမွာ၊ ျမန္မာျပည္
မွာ၊ ပါလီမန္ရွိတယ္ဆိုတာရယ္၊ အက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ေပးတယ္ဆိုတာေတြရယ္၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိ
တယ္ဆိုတာေတြရယ္၊ တိုင္းရင္းသားနဲ႕အတိုက္အခံအင္အားစုေတြနဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္ တ
ယ္၊ ျပီးေတာ့ အေမရိကန္နဲ႕အနီးကပ္ဆက္ဆံမွဳ႕ေတြျပဳလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊အကုန္လံုး စစ္အာ
ဏာရွင္ေတြဆီမွာရွိတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်က္ေတြကို အတြင္းက်က်ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့...ပါလီမန္ထဲမွာ ျပည္သူကမေရြးခ်ယ္ဘဲ
စစ္တပ္ကအတင္းထိုးထည့္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳံး နဲ႕၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သက္ဆိုးရွည္ေစ
ဖို႕ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္မယ့္၊ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မတရားမွဳေတြနဲ႕အနိဳင္ရလာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳံး
ဆိုေတာ့၊ အာဏာရွင္ေတြနဲ႕၎တို႕ရဲ႕အေပါင္းအပါေတြကို၊ ထိခိုက္နစ္နာေစမယ့္ မည္သည့္တင္ျပခ်က္မ
ဆိုဟာက်ဆံုးေနမွာဘဲ။ အက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ေပးတယ္ဆိုေပမယ့္၊ အမ်ားစုေသာနိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
ေတြကေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာဘဲရွိေနတုန္းဘဲ။

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုျပီး မၾကာေသးခင္က ဘေလာဂ္ေရးသူေဒါက္တာဆိတ္ဖြါးကိုဖမ္းဆီးဖို႕အ
တြက္လႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕တဲ့အဆင့္အထိလုပ္ၾကတာဟာသမရိုးက်ေတာ့မဟုတ္ေလာက္ဘူး။ အ
တိုက္အခံအင္အားစုေတြနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွဳေတြလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္၊ ဘယ္သူတဦးတေယာက္
ကမွအစစ္အမွန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြအျဖင့္မသတ္မွတ္ၾကဘူး။ အဲဒါအျပင္ ကခ်င္ကိုတိုက္ေနျခင္း
ကိုေခတၱရပ္တယ္ဆိုျပီး၊ ရွမ္းဘက္မွာတိုက္ပဲြေတြျဖစ္လာတာကိုေတြ႕ရမယ္။

စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ၊ ၎တို႕ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အရာမ်ားကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ေန
တယ္ဆိုတ၎တို႕ရဲ႕လုပ္ရပမ်ားကသက္ေသျပေနတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ဥပမာအျဖင့္၊ ယခုေလာေလာဆ
ယ္မွာ လႊတ္ေတာ္မွာအတည္ျပဳေတာ့မယ့္ စစ္အသံုးစရိတ္ ဆိုတဲ့ကိစၥကိုၾကည့္နိဳင္ပါသည္။ စစ္တပ္ဟာ
ယခင္လိုဘဲစစ္တပ္အသံုးစရိတ္ကို တိုင္းျပည္တခုလံုးအသံုးစရိတ္ေတြထက္ အမ်ားဆံုးရေအာင္ျပဳလုပ္
လ်က္ရွိေနဆဲဘဲဆိုတာကိုေတြ႕နိဳင္တယ္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ အတြက္ စစ္အသံုးစရိတ္ ကိုတိုင္းျပည္တခုလံုး
ဘက္ဂ်က္ ရဲ႕ ငါးပံု တပံု(၂၀.၈၆ % - က်ပ္သန္းေပါင္း တသန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္- US$ 1.15 billion)
ဆိုတဲ့ပမာဏကိုရရွိမယ္။ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနဲ႕၊ ဟန္ျပေလာက္သာလႊတ္ေတာ္
ကိုတင္ျပခဲ့သလိုျဖစ္တယ္။

ပညာေရးအတြက္ ၄.၄ ရာခိုင္ႏွံဳး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ၃.၉ ရာခိုင္ႏွံဳး သံုးစဲြမယ္ဆိုတာနဲ႕စစ္အသုံးစရိ
တ္ကိုျပန္ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ ျပည္သူေတြဘဝေတြဟာ၊ သိပ္ျပီးအေထြအထူးၾကီးျဖစ္မလာနိဳင္ဘူးဆို
တဲ့အေျဖကိုဘဲေရာက္ျပီး၊ စစ္တပ္ၾကီးစိုးမွဳ႕က၊ ေလ်ာ့နည္းလာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူးဆိုတာကိုေတြ႕ရ
မယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္တပ္က တိုင္းျပည္ဘ႑ာ ကိုလိုအပ္သေလာက္ အကန္႕အသတ္မရွိ လႊတ္ေတာ္အ
တည္ျပဳခ်က္မလိုဘဲထုတ္ယူသံုးစြဲနိဳင္တယ္ဆိုတဲ့အခြင့္အာဏာကိုလည္းရရွိထားေတာ့၊ ျမန္မာျပည္က
ဒီမိုကေရစီက ရယ္စရာၾကီးလိုျဖစ္ေနတယ္။

ဒီလုိမ်ိဳးေတြမရွိေတာ့ေအာင္ လုပ္နိဳင္တဲ့တခုတည္းေသာနည္းလမ္း ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုကိုျပင္
နိဳင္တယ္ဆိုမွ ဤ ကို ဤ လုိ႕ဖတ္လို႕ရနိဳင္ေတာ့မွာပါ။

Monday, 11 February 2013

လယ္သမားေတြအတြက္သတင္းထူး

0 comments | Read more...

Sunday, 20 January 2013

ခရိုနီေတြနဲ႔ပါတ္သက္ျခင္း အေပၚ

0 comments | Read more...

ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ႕ အေျခအေနဟာ အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီဘက္ကိုသြားေနတယ္ လို႕ဆိုလို႕မရတဲ့အခ်ိန္မွာ
တာဝန္သိျပည္သူတေယာက္အေနနဲ႕၊ တိုင္းျပည္အတြက္မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ ယံုၾကည္ခ်က္
နဲ႕ေထာက္ျပေျပာဆိုမွဳ႕ျပဳတာဟာ ေဘးထိုင္ဘုေျပာတာ မဟုတ္ဘဲ၊ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ စနစ္ထဲမွာ မိမိပါဝင္ရ
မယ့္က႑ကေန ပါဝင္ေဆင္ရြက္တာသာျဖစ္တယ္။
  
ခရိုနီဆိုတာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့စကားလံုးေတာ့မဟုတ္ပါ။ ခရိုနီဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ အရ၊ အာဏာရွင္ေတြနဲ႕
ဆက္စပ္ျပီး၊ ျပည္သူေတြကိုေခါင္းပံုျဖတ္ျပီး၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြကိုအလဲြသံုးစားလုပ္ျပီး၊  လာဘ္ေပးလာ
ဘ္ယူမွဳ႕မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး ၾကီးပြါးလာသူမ်ားျဖစ္တယ္။

ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ၊ တိုင္းျပည္ဖရုိဖရဲျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားတဲ့အာဏာရွင္ေတြ ကို တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳရွိတဲ့ အခ်ိန္
မွာ၊ ျပည္သူကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့၊ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ျမန္မာနိဳင္ငံျဖစ္လာ
တဲ့အခ်ိန္မွာ၊  ရာဇဝတ္ေဘးေျပးမလြတ္ ဆိုတဲ့အတိုင္း၊    ဥပေဒ ရဲ႕ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို ခံရဖို႕ ရွိေနပါေသး
သည္။ 

အဲဒီကာလကို မေရာက္ေသးခ်ိန္မွာ၊ ျမန္မာနိဳင္ငံကိုဒီမိုကေရစီဘက္ကိုသြားေနျပီဆိုတဲ့ယူဆခ်က္နဲ႕ ကိုယ္
လိုရာဆဲြေတြးျပီး၊ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ တိုင္းျပည္နာမယ္၊ ျပည္သူေတြဒုကၡေရာက္ျမဲေရာက္ေနလိ
မၼယ္လို႕ထင္တယ္။ ဒီလိုမျပတ္မသားတဲ့ကာလအတြင္းမွာ၊ တရားမဝင္ေငြေတြနဲ႕၊ တိုင္းျပည္နဲ႕ျပည္သူလူ
ထု ဆီက မတရားေခါင္းပံုျဖတ္ထားတဲ့ေငြေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ပတ္သက္တဲ့သူေတြဟာ၊ အဲဒီအက်ိဳးဆက္ကို
တခ်ိန္မွာ ျပန္ခံရေပလိမ့္မည္။

အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႕ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္ေရာက္ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုရင္၊ တခ်ိန္မွာတန္
ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳကိုခံရနိဳင္တဲ့၊ တရားမဝင္ ခရိုနီေတြ ေပးလာမယ့္ ပုိက္ဆံေတြနဲ႕ကင္းေဝးတာ
ဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္လို႕ထင္တယ္။ 

ခရိုနီေတြေပးတာကိုမယူရဘူးဆိုလွ်င္၊ မင္းတို႕ကေကာဘယ္ေလာက္ေပးနိဳင္လို႕လဲဆိုတာကေတာ့၊ ဒီ
မိုကေရစီနဲ႕လြဲေျခာ္ေနျပီလို႕ထင္တယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီလိုသေဘာထားေပးတာဟာ ေဘးထိုင္ဘုေျပာတာလဲ
မဟုတ္နိဳင္ဘူးလို႕ထင္တယ္။ အန္အယ္လ္ဒီကို၊ ျပည္သူ႕ဘက္ကရပ္တည္တဲ့ပါတီအျဖင့္ရွဳျမင္ျပီးေတာ့
ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြါးနဲ႕ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္သြားမွာကိုမလိုလားလို႕ တင္ျပေျပာဆိုျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္ေပ
လိမ့္မည္။

Saturday, 12 January 2013

လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မီတီ

0 comments | Read more...


ျမန္မာနိဳင္ငံကို ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံ အျဖစ္ေရာက္ရွိရန္၊ အေျခခံကေနေျပာင္းလဲမွဳ ေတြလုပ္ရမယ့္ကိစၥမ်ားစြာရွိ
သည့္အနက္၊ ရိုးရာအစဥ္အလာလိုျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာအျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ျခစားလာဘ္စားမွဳေတြကို ပ
ေျပာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႕လိုအပ္ျခင္းဟာလည္း၊ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ၊ ယခင္ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ကတည္းက ရွိေနခဲ့တဲ့လိုအပ္ခ်က္တခုပါ။ ျမန္မာနိဳင္ငံနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတာ့၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ကိုစနစ္တက်တည္ေဆာက္နိဳင္မယ္၊ ျခစားလာဘ္စားမွဳေတြကို ထံုးတမ္းအစဥ္အလာလို ေအာက္ေျခမွ 
က္ပိုင္းအထိလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေတြ မရွိေတာ့ေအာင္လုပ္နိဳင္မယ္ဆိုရင္ဘဲ၊ ျမန္မာနိဳင္ငံကိုအစစ္
မွန္တိုးတက္မွဳဘက္ကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္နိဳင္လိမ့္မယ္လို႕ယံုၾကည္တယ္။

ယခုေလာေလာဆယ္မွာဘဲ၊ ျမန္မာနိဳင္ငံဟာ ကမၻာမွာ ျခစားလာဘ္စားတဲ့နိဳင္ငံ ၁၇၆ နိဳင္ငံရွိသည့္အထဲမွာ
အမွတ္စဥ္ ၁၇၂ မွာရွိေနတယ္ဆိုေတာ့၊ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကိုရုပ္ဆိုးတာျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္
စနစ္ျမန္မာနိဳင္ငံမွာစတင္ကတည္းက တည္ရွိလာေတာ့၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို႕မလြယ္ကူခဲ့ဘူးလို႕သတ္မွတ္လို႕
ရတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ကိုလုပ္ခ်င္သလိုလုပ္နိဳင္ဖို႕အတြက္ ေအာက္ေျခတပ္မ်ားရဲ႕ပံ့ပိုး
ေထာက္ခံမွဳေတြလိုအပ္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေအာက္ေျခေတြကို လုပ္ခ်င္တာလုပ္ခြင့္ေတြေပးရတယ္။ ေအ
ာက္ေျခက တပ္မွဴးေတြက လည္း အထက္က စစ္အာဏာရွင္ၾကီးေတြက်င့္သံုးတဲ့အတိုင္း ၎တို႕ကိုယ္တို
င္အတုခိုး လုပ္ေဆာင္လာၾကတဲ့အခါ၊ ျမန္မာျပည္ၾကီးျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ျခင္းဆိုတဲ့ဇာတ္လမ္းကို စတင္ခဲ့တာ
ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမွာ၊ အညွာအတာကင္းမဲ့တဲ့စိတ္ရွိတဲ့ျမန္မာေတြဟာ တိုင္းျပည္အက်ိဳးဆိုတာ
ထက္၊ ငါနဲ႕ငါ့ရဲ႕မိသားစု၊ ငါ့အသိုင္းအဝိုင္းေတြေကာင္းစားဖို႕က ပထမ ဦးစားေပးျဖစ္ျပီး၊ အျခားေသာမည္သ
ည့္အရာကိစၥ မဆိုဟာ သာမည ကိစၥေတြအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္ေတာ့တယ္။

ထင္ရွားတဲ့သာဓကအျဖင့္၊ က်က္သေရယုတ္ေအာင္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြကို အလဲြသံုးစားလုပ္ထားတဲ့ ဦး
ပိုင္ ကုမၸဏီ ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ထားတာေတြကို၊ ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္အထိဘာမွမလုပ္နိဳင္ေသးဘူးဆိုတာ၊ တတိုင္းျပ
ည္လံုးအသိပါ။ ဦးသိန္းစိန္နဲ႕အေပါင္းအပါေတြဟာ၊ သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္တဲ့အစိုးရဆိုျပီး တဇာဇာ ဟစ္ေၾကြး
ျပီး၊ ေျပာဆိုေနၾကတယ္ဆိုေပမယ့္၊ လက္ေတြ႕အရ အေကာင္အထည္ေဖၚမွဳ နည္းပါးျခင္းအေပၚ ျပည္သူ
ေတြ ၄င္းတို႕အေပၚယံုၾကည္မွဳနည္းပါးတာဟာသဘာဝက်လွပါသည္။ တဖက္ကေနၾကည့္ျပီးေျပာမယ္ဆို
လွ်င္၊ ဦးသိန္းစိန္နဲ႕အေပါင္းအပါေတြဟာ မရိုးမသားနဲ႕ အခ်ိန္ကာလတခုကိုျဖတ္ေက်ာ္ေနၾကတာလို႕ျမင္
ၾကည့္လို႕ရပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ယူနီေဖါင္းခၽြတ္ေတြ တိုင္းျပည္အတြက္၊တို
င္းျပည္တိုးတက္မွဳအတြက္တကယ္အနစ္အနာခံရဲတယ္ဆိုရင္၊ ျပည္သူေတြအတြက္၄င္းတို႕အေနနဲ႕လုပ္ျပ
လို႕ရတာေတြအမ်ားၾကီးရွိသလို၊ ျပည္သူေတြကလည္း ၄င္းတို႕ရဲ႕စစ္မွန္တဲ့ အနစ္နာခံလုပ္ေဆာင္မွဳေတြရိွ
လာတဲ့အေပၚနားလည္ေပးမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္တျဖင့္လဲ၊ ဦးသိန္းစိန္နဲ႕အစိုးရ အဖဲြ႕ဝင္ေတြဟာ
၄င္းတို႕ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မွဳ႕ေတြကိုေတာင္ မေဖၚျပရဲၾကဘူးျဖစ္ေနတယ္။ သိသာထင္ရွားစြာဘဲ၊ ၄င္းတို႕အေနနဲ႕ပြင့္
လင္းျမင္သာတဲ့အစိုးရဆိုျပီး ေျပာဆိုေနၾကတယ္ဆိုေပမယ့္၊ ျပည္သူေတြသိခြင့္သိထိုက္တာကို မလုပ္ျပနိဳင္
ျခင္းကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးကို၊ လွည့္စားေနတာဘဲျဖစ္တယ္။

ယခုဖဲြ႕လိုက္တဲ့လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မီတီ ဆိုတာ ရွိသင့္တာၾကာျပီ။ အခုမွဖဲြ႕တယ္ဆို
ေပမယ့္လည္း၊ ဒီလုိေကာ္မီတီမ်ိဳးရွိလာတဲ့အေပၚ အားေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရွိသေဘာအရသာဖဲြ႕ေပး
လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့၊ ဘာမွထူးျခားမွဳမရွိနိဳုင္ဘူူးလို႕ထင္တယ္။ စည္းစနစ္တက်နဲ႕ တင္းတင္း

ၾကပ္ၾကပ္လုပ္ေဆာင္မွဳမရွိဘူးဆိုရင္၊ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေနတဲ့သူေတြ အေနနဲ႕က၊ ဆက္ျပီးေတာ့ လုပ္ေဆာ

င္ေနဖို႕ ဝန္မေလးဘူးဆိုတာ တထစ္ခ်ေျပာနိဳင္ပါတယ္။ အျပစ္ေပးအေရးယူသင့္သူကို အျပစ္ေပးျခင္း၊ ခ်ီး
ေျမွာက္သင့္သူကိုခ်ီးေျမွာင့္ျခင္း နဲ႕အတူ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးတဲ့၊ မည္သူမဆို ဒါလုပ္ရင္ ဒါျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့လူ႕
ေဘာင္ကိုဖန္တီးျပီးလုပ္ေဆာင္နိဳင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးရွိမွာပါ။

Wednesday, 8 August 2012

၈၈ စိတ္ဓါတ္ မွ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရးဆီသို႕

0 comments | Read more...

၈.၈.၈၈ မွာ ပါဝင္ခဲ့သူ တိုင္း ၈ ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္ကို အျမဲတမ္းအမွတ္ရေနတာကေတာ့ နိဳင္ငံကိုၾကီးပြါး
တိုးတက္ေစျခင္တဲ့စိတ္ကိုေျဖေဖ်ာက္၍ မရတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႕ထင္တယ္။ ၂၄ ႏွစ္ၾကာ ရွိခဲ့ျပီျဖစ္တဲ့ျပ
ည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုရဲ႕အက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင့္၊ ဒီေန႕ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္ေနရတယ္ဆိုေပမယ့္၊ ျဖစ္သ
င့္သေလာက္ မျဖစ္ေနဘူးဆိုတာကိုေတာ့လက္ခံရမွာပါ။

၈၈ နဲ႕အတူ အနစ္နာခံမွဳေတြ၊ စြန္႕လြတ္မွဳေတြ၊ ဆံုးရွဳံးရမွဳေတြ၊ မိသားစုနဲ႕ျပန္မဆံုရျခင္းေတြ စတဲ့ေပးဆပ္
မွဳေတြဟာ၊ ျမန္မာျပည္ကို နိဳင္ငံတကာအဆင့္မွီ ဖြံ႕ျဖိဳးေသာနိဳင္ငံတခုျဖစ္ေစလိုတာမွတပါး၊ အျခားဘာရည္
ရြယ္ခ်က္မွမရွိခဲ့ဘူးဆိုတာ၊ ကာယကံရွင္ေတြ အားလံုးသိၾကသလို၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးလည္းသိတဲ့ကိစၥ
တခုပါ။ ေပးဆပ္ခဲ့ျပီးသေလာက္၊ အခ်ိဳးအစားညီမွ်ေသာ ျပန္လည္ရရွိမွဳကို ျမန္မာျပည္မွာ ရရွိခံစားေနရတာ
မေတြ႕ရေသးတာေတာ့ တရားမွ်တတဲ့ရွဳျမင္မွဳတခုလို႕ဆိုရမွာပါ။

ဂ်ပန္ေတြ ဒုတိယကမၻာစစ္မွာ စစ္ရွဳံးျပီးေတာ့၊ ဘာဆိုဘာမွမရွိတဲ့ဘဝကေန၊ ဆံုးရွဳံးျခင္း ငတ္မြတ္ခဲ့ျခင္းေတြ
ကိုအေျချပဳလွ်က္၊ အလုပ္ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ခံယူခ်က္ ျပင္းျပစြာနဲ႕၊ ဥေရာပ နဲ႕အေမရိက တို႕ကေနသ
င္ယူလာတဲ့နည္းပညာေတြကို၊ ျပန္လည္မြန္းမံ တီထြင္ျခင္းေတြနဲ႕၊ အလွ်င္အျမန္ဖြံ႕ျဖိဳးတဲ့နိဳင္ငံတခု ျဖစ္လာ
ေအာင္လုပ္ေဆာင္နိဳင္ခဲ့တာကို ျမန္မာျပည္အေနနဲ႕အတုယူေစျခင္တယ္။ ဒါေပမယ့္၊ အေျခခံနဲ႕ေပးလာတဲ့
ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားကေတာ့မတူဘူးေပါ့။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ (transparency) လို႕ေခၚတဲ့ပြင့္လ
င္းညင္သာမွဳအေပၚမွာမ်ားစြာမူတည္ေနတယ္။ ဟန္လုပ္ျပီးေျပာင္းလဲ လို႕ကေတာ့၊ သင့္ေတာ္တဲ့တန္ျပန္သ
က္ေရာက္မွဳကိုဘဲရမွာဘဲ။

သမာသမတ္က်ေသာ၊ ရွဳေထာင့္ကေနရွဳျမင္ျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ကိုရွဳျမင္ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္၊ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နဲ႕ ဟန္ျပ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတရပ္ ကိုသာလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္၊   ျမန္မာျပည္ကို
တိုးတက္ေသာ၊ နိဳင္ငံတခုျဖစ္လာေအာင္ မတြန္းပို႕နိဳင္ေလာက္ဘူးလို႕ယံုၾကည္တယ္။ တိုင္းျပည္ကိုအမွန္
တကယ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္တယ္ဆိုရင္၊ အနစ္နာခံမွဳေတြ၊ ဆက္စပ္ေနတာကိုေတြ႕ရမယ္။ အဲဒီ လိုအပ္တဲ့
အနစ္နာခံမွဳေတြကိုမလုပ္နိဳင္ဘူးဆိုရင္၊ ျမန္မာျပည္ကို ယခင္ကလို မဲြေတေနတဲ့အဆင့္မွာဘဲ ရွိေနေစျခင္
တယ္ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုထင္ရွားေအာင္လုပ္ျပသလိုျဖစ္မွာပါ။ ေမးစရာရွိလာတာက ဘာေၾကာင့္ ၂၀၀၈
ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ခြင့္မျပဳရဲတာလဲ?

ဒီေနရာမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ရွိလာတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ပထမအပိုင္းက၊ ေဒၚစုတို႕ေျပာသလို၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္
ေခါင္းေဆာင္ေတြေျပာသလို၊ ၈၈ နဲ႕အတူဆံုးရွဳံးခဲ့မွဳ႕ေတြကို အားျပဳျပီး၊ အားလံုးညီညီ ညာညာဝိုင္ဝန္းလုပ္
ေဆာင္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ သေႏၶ တည္ျခင္းကို၊ လိုအပ္သေလာက္မလုပ္နိဳင္ခဲ့ေသးျခင္း ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ လုပ္
ေဆာင္ခဲ့သူအားလံုးလည္းျမင္ၾကတဲ့အခ်က္တခုပါ။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ကိုမတည္ေဆာက္နိဳင္တဲ့အခါ၊ အခြင့္သာ
သလိုေနလို႕ရတဲ့၊ ျခစားေနတဲ့၊ အာဏာရွင္ေတြခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ျမန္မာျပည္ဆိုတဲ့ ယႏၲရားၾကီးဟာလည္း
တြန္းေရႊ႕မယ့္သူ မရွိသကဲ့သို႕၊ မူလေနရာမွာဘဲဆက္ရွိေနရတာလို႕ျမင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္၊ တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးကိုသာ အဓိကထားျပီး၊ အျခားေသာအရာေတြအားလံုးဟာသာမညျဖစ္တယ္
ဆိုတဲ့ အေျခခံသေဘာထားနဲ႕၊ လံုေလာက္ေသာ တြန္းအားစိုက္ထုတ္မွဳကို၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ၈၈ မ်ိဳးဆက္
မ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးဟန္ခ်က္ညီစြာျပဳလုပ္နိဳင္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ျမန္မာျပည္ကို တိုးတက္မွဳ႕ဘက္ကိုဦးတ
ည္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြန္းတင္ေပးနိဳင္လိမ့္မယ္လို႕ယံုၾကည္ပါတယ္။


Sunday, 29 July 2012

အေျခခံအက်ဆံုးအေျပာင္းအလဲ

0 comments | Read more...


မၾကာေသးခင္ကဘဲ ကမၻာ့အရက္စက္ဆံုးစစ္အာဏာရွင္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ျမန္မာနိဳင္မွာ၊ ဒီမိုကေရ
စီဘက္ကိုေျပာင္းလဲေနပါျပီဆိုျပီး ကမၻာတလႊား ကြက္ၾကိဳ ကြက္ၾကား မရဲတရဲ ခ်ီးမြန္းေနၾကတာေတြၾကား
ေနရတယ္။

အစစ္အမွန္ အေျပာင္းအလဲဟုတ္မဟုတ္ကို မသံုးသတ္နိဳင္ေသးခင္မွာ၊ ညင္သာတဲ့ေျပာင္းလဲမွဳ သို႕မဟုတ္
ကမၻာမွာ စံနမူနာယူေလာက္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ မွ ဒီမိုကေရစီသို႕ကူးေျပာင္းျခင္း ပံုသ႑န္ ကိုေဖၚထု
တ္လိုတာေၾကာင့္၊ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုဦးတည္ျပီး၊ အားေပးႏွစ္သိမ့္တဲ့ ျမန္
မာျပည္သို႕လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ၾကတယ္။

အေျပာင္းအလဲေတြကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ၊ ျမန္မာျပည္မွာ ယခင္ကနဲ႕မတူတာေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႕ရတာကို
ေတာ့မျငင္းလိုပါ။ ဦးသိန္းစိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုခ်ိတ္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕တာကေနစျပီး
ျမစ္ဆံုဆည္ ကို ရပ္ဆိုင္းတယ္၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ အနစ္နာခံျပီးလုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြကိုေနာက္ေယ
ာင္ခံလိုက္ျခင္း ေထာက္လွန္းျခင္းေတြကို ေပၚေပၚထင္ထင္မလုပ္ေတာ့ဘူး၊ သတင္းသမားေတြ လြတ္လပ္
စြာသတင္းယူခြင့္ရေနၾကတယ္ (censor ေတြေတာ့ရွိေနဆဲဘဲ)၊ ဆႏၵျပခြင့္ကို လက္တလံုးျခား လွည့္ပတ္ျပီး
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားတယ္၊ စတဲ့စတဲ့ ပြင့္လင္းထင္သာမွဳမရွိတဲ့ ကိစၥေတြကိုေတာ့၊ ျမန္မာျပည္မွာလုပ္ေဆာင္
နိဳင္ေနတာေတြကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္လို႕မရတဲ့ေျပာင္းလဲမွဳ႕မ်ိဳးကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေနပါတယ္ဆိုတဲ့အသံုးအႏွဳံးကို
လက္ကိုင္ျပဳျပီး၊ နိဳင္ငံတကာကိုေရာ၊ ျပည္တြင္းကိုပါ၊ ဝါဒျဖန္႕လုပ္ေဆာင္လာခဲ့တာ၊ ျမန္မာ့အေရးကိုလုပ္ေ
ဆာင္ေနသူ အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕အာရုံကိုဖမ္းစားနိဳင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အရ
ရယ္၊ ယူနီေဖါင္းခၽြတ္ျပီး အစိုးရအဖဲြ႕ထဲဝင္လာသူေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြမေျပာင္းလဲတာေတြရယ္ကိုၾက
ည့္ရင္၊ ျမန္မာျပည္ဟာ အခ်ိန္မေရြး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္လို႕ရနိုဳင္တယ္။ ယခင္ကလဲ နိဳင္ငံတကာရဲ႕ေ
ျပာဆိုမွဳေတြကို ဂရုမစိုက္ခဲ့သလို အျပဳအမူမ်ိဳးရွိခဲ့တာေၾကာင့္၊  ၎တို႕ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြါးကိုအေျခခံျပီးေနာက္
ေၾကာင္းျပန္လွည့္မယ္ဆိုရင္၊ နိဳင္ငံတကာရဲ႕ေျပာဆိုရွဳံ႕ခ်မွဳေတြကို လစ္လွ်ဳရွဳဖို႕ရာ အာဏာရွင္ေတြအေန
နဲ႕ ဝန္မေလးေလာက္ဘူးလို႕ထင္တယ္။

ဒီေန႕ျမန္မာျပည္ရဲ႕အေျခအေနကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ အေပၚယံေျပာင္းလဲမွဳေတြ သာလွ်င္ျဖစ္ျပီး၊ အဲဒီေ
ျပာင္းလဲမွဳေတြေတာင္၊ ျပည္သူေတြအတြက္အာမခံခ်က္မေပးနိဳင္ေသးတာကိုေတြ႕ရမယ္။ စီးပါြးေရးလုပ္ငန္း
ေတြ အားလံုးကို ယခင္ကလိုဘဲ ၎တို႕နဲ႕ ၎တို႕ကို ပံ့ပိုးေနေသာသူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာဘဲထားထားျခင္း
ဟာ၊ ၎တို႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထဲက တခုျဖစ္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕အေျပာအရ၊ နိဳင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြ
မွာအလုပ္ သြားလုပ္ေနၾကတဲ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို၊ ျမန္မာျပည္ ကိုျပန္ေခၚျပီး ျမန္မာျပည္တိုးတက္ေရးအတြ
က္၊ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကေစျခင္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာလည္း၊ လက္ေတြ႕မွာ အလုပ္ေတြမရွိဘဲနဲ႕၊ သင့္တင့္
ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ လုပ္ခေၾကးေငြေတြကို မရနိဳင္ဘဲနဲ႕၊ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို လက္ေတြ႕က်က်အေကာင္အထ
ည္မေဖၚနိဳင္ေသးတာကိုသိေနၾကတဲ့ျမန္မာေတြအေနနဲ႕ ျမန္မာျပည္ကိုျပန္လာၾကမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥဟာအေတ
ာ္ေလးခက္ခဲလွပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕တိုးတက္မွဳေတြကိုအေသအျခာ ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိ
ရွိ၊ စည္းစနစ္နဲ႕သြားေနတယ္ဆိုတဲ့ အရာေတြကိုဆဲြထုတ္ျပဖို႕ရာ၊ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ အဓိကျပသနာကေ
တာ့၊ စစ္အစိုးရ ဆိုသူမ်ားက၊ ၎တို႕ရဲ႕သေဘာထား၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို၊ မွားေန
သည့္တိုင္ေအာင္၊ ၎တို႕လုပ္တာမွန္သည္၊ ဆိုသည့္ ကမၻာထဲမွ မထြက္ဘဲ၊ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတဲ့အ ေရခြံကိုျခံဳ
ျပလိုက္ျပီး၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ျပသနာမ်ားကို၊ ဟန္ေဆာင္ေျဖရွင္းေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႕ ယူနီေ
ဖါင္းခ်ြတ္ေတြ (သို႕) ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ ရဲ႕တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြရဲ႕ အေျပာအဆိုေတြကို သံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ ၎တို႕အေနနဲ႕ ၎တို႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို တစိုက္မတ္မတ္၊ အေကာင္အအထည္ေဖၚေနတယ္ဆိုတာ
သိသာတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ၎တို႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဟာ၊ အေကာင္အထည္ေပၚလာသလိုျဖစ္ေန
တာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။

အတိုက္အခံေတြဘက္ကေတာ့၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္၊ တိုင္းျပည္ကိုတိုးတက္ေ
အာင္မလုပ္နိဳင္တဲ့ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္နိဳင္ေအာင္လုပ္မယ္၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရေအာင္လုပ္ေဆာ
င္မယ္လို႕ေၾကြးေၾကာ္ထားတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ျဖစ္နိဳင္ေျခရွိ/မရွိ ကိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္နဲ႕၊ ဒီလႊတ္ေတ
ာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ျဖစ္မလာနိဳင္ဘူးလို႕ေတြ႕႕ရွိရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ
က ၎တို႕က်ဴးလြန္ထားခဲ့သမွ်ကို အေရးယူမခံရေစဖို႕၊ ဒီဖဲြ႕စည္းပံုထဲမွာ အကုန္လံုးထည့္သြင္းေရးဆဲြထား
ျပီးသားဆိုတဲ့အေပၚမွာ၊ ဒီ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုဟာ၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ခံကတုတ္ျဖစ္တယ္၊ ဒါကိုအစြမ္းကုန္
ကာကြယ္ရမယ္ဆိုတာဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာဟာ သဘာဝက်လွပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ယခုလက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္မယ့္၊ ၂၀၁၅ ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း၊ ကိုယ္လိုရာဆဲြ
ေတြးတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြမွာအျပတ္အသတ္အနိဳင္ရေအာင္လုပ္ပစ္လိုက္မယ္ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ႕စိတ္
ကူးၾကည့္လို႕ရေပမယ့္၊ လက္ေတြ႕သေဘာမွာ ျဖစ္လာနိဳင္ေျခအလြန္နည္းတယ္ဆိုတာ ယေန႕ရွိျပီးသားအ
ေျခအေနေတြကညႊန္းဆိုေနတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြအေနနဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြကို အနိဳင္ရမွျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့
အေျခအေနအရဘဲ၊ တရားသည္၊ မတရားသည္ကို လစ္လွ်ဴရွဳျပီး၊ ေအာက္လမ္းနည္းနဲ႕အနိဳင္ရေအာင္လုပ္
သြားမယ္္ဆိုရင္လည္း၊ အတိုက္အခံေတြဘက္က ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူနိဳင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ
ယခင္ကတည္းကမရွိခဲ့ဘူးဆိုတာ၊ အထင္အရွားျမင္ခဲ့ျပီးျပီ။

ဒါဆိုရင္အေျခခံအက်ဆံုးအေျပာင္းအလဲကဘာလဲ???..........
ျမန္မာျပည္မွာ အစစ္အမွန္ေျပာင္းလဲမွဳဘက္ကိုဦးတည္ဖို႕အတြက္ အဓိကက်တဲ့ေအာက္ေျခေတြကိုအရင္
ဦးစြာ ေျပာင္းလဲပစ္နိဳင္တယ္ဆိုရင္၊ ျမန္မာျပည္မွာ ရုိးရာဓေလ့လိုျဖစ္ေနတဲ့ ျခစားလဒ္စားမွဳေတြကို တိုက္
ဖ်က္ပစ္နိဳင္မယ္။ တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးထက္ မိမိကိုယ္က်ိဳးကိုသာၾကည့္ေနရတဲ့လုပ္ရုိးလု
ပ္စဥ္ေတြကိုပယ္ဖ်က္နိဳင္မယ္။ အခြင့္သင့္စြာဘဲ မၾကာေသးခင္က ထြက္ေပၚလာတဲ့ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳ
ပ္ေရးဆိုင္ရာနည္းဥပေဒေတြထြက္ေပၚလာခဲ့ျပီ ဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြတိုက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမယ္လို႕ဆိုထ
ားတယ္။ အဲဒီလိုအမွန္တကယ္ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးျပီးေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုလွ်င္၊ ယခင္ ျခစားလဒ္စား
ေနတဲ့၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ပံ့ပိုးေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးအတြက္အ
မွန္တကယ္အလုပ္လုပ္နိဳင္မယ့္သူေတြနဲ႕အစားထိုးနိဳင္လိမ့္မယ္လို႕ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုမင္းကို
နိဳင္နဲ႕ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို၊ အေျခခံအက်ဆံုးအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ၾကိဳးပမ္း
ေစလိုတာေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးေလးနဲ႕တင္ျပလိုက္ပါရေစ။

(ကိုမင္းကိုနိဳင္နဲ႕ ၈၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေလးအနက္အၾကံေပးျခင္တာက အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။)
(ျပည္သူကေရြးခ်ယ္နိဳင္ေတာ့မည့္ရပ္ေက်း နည္းဥပေဒေပၚထြက္လာ - http://burmese.dvb.no/archives/27902 )

Saturday, 2 June 2012

အာဏာရွင္ေတြဟာ ထင္တာထက္ပိုျပီး လိမၼာ ပါးနပ္ၾကတယ္

0 comments | Read more...
Dictators are supposed to be dumb, or at least crazy. Muammar al-Qaddafi was a ranting lunatic with a goofy fashion sense. Kim Jong Il had a weird hairstyle and a penchant for surreal sloganeering. Those generals in Burma were brutes given to consulting soothsayers on major decisions and shooting people at the drop of a hat. Full Story

အာဏာရွင္ေတြဟာ၊၎တို႕ရရွိထားတဲ့လုပ္ပိုင္နိဳင္ခြင့္ေတြအေပၚမူတည္ျပီး၊လူထုကမႏွစ္ျမိဳ႕တာကိုသိလ်က္
နဲ႕ ၎တို႕ရဲ႕စည္းစိမ္ေတြကို ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ထိန္းသိမ္းထားနိဳင္ဖို႕ အာဏာကို တည္ျမဲေနေအာင္လုပ္
တာဟာ သူတို႕ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္သာလွ်င္ျဖစ္တယ္။  ဘယ္သူေတြဘာေျပာေျပာ၊ ကမၻာကဘာဘဲေျပာေျပာဂရု
မစိုက္ဘဲ၊ ၎တို႕လုပ္ျခင္တာေတြကို၊ မရရေအာင္အေကာင္အထည္ေဖၚတယ္၊ ၎တို႕ကိုဆန္႕က်င္တဲ့ ျပည္သူကို
နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ႏွိပ္စက္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြဟာ၊ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕တူညီတဲ့လကၡဏာျဖစ္တယ္။


လစ္ဗ်ား အာဏာရွင္ ကဒါဖီ ရဲ႕ နိဳင္ငံတကာသိေအာင္ ျပည္သူကိုႏွိပ္စက္ျခင္း၊ နိဳင္ငံတကာမွာ ၎ရဲ႕လူမ
ဆန္ ရက္စက္မွဳေတြလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ နိဳင္ငံတကာနဲ႕ ၎ရဲ႕ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕အျပစ္
ေပးျခင္းကိုခံလိုက္ရတယ္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားအာဏာရွင္ ကင္ဂ်ံဳအီး နိဳင္ငံတကာနဲ႕ ၎ရဲ႕ျပည္သူေတြကိုယ္
တိုင္ရဲ႕ဒါဏ္ခတ္ျခင္းကိုမခံရခင္မွာ ေသသြားေတာ့ကံေကာင္းသလိုေတာ့ရွိသားဘဲ။

ဒါေပမယ့္ တိုင္းျပည္ကိုစုတ္ျပတ္ေနေအာင္လုပ္ျပီး၊ ျပည္သူေတြကိုနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ႏွိပ္စက္ေနတဲ့ျမန္မာျပည္က
အာဏာရွင္ေတြေရာ ဘယ္ေရာက္ေနၾကသလဲ။ သူတို႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ သူတို႕အတြက္ ေနာက္
တဆင့္ ျဖစ္သင့္တာဟာဘာလဲ။ အေျဖမရွိတဲ့ေမးခြန္းေတြကေတာ့အမ်ားၾကီးဘဲ။

ျမန္မာျပည္ကအာဏာရွင္ေတြေရာ အထက္ကေဆာင္းပါးရွင္ CHRISTIAN CARYL ေျပာသလို ငတံုးငအေတြ
ျဖစ္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တကယ္ဘဲလိမၼာပါးနပ္ၾကသလားဆိုတာကေတာ့ ေျပာရတာအေတာ္ခက္လိမ့္မယ္။ ျပည္သူကိုရန္သူလိုသေဘာ
ထားျပီး၊ ႏွိပ္စက္လိုရသမွ်နည္းေတြနဲ႕ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုျပဳလုပ္တဲ့အတြက္၊ ဦးေႏွာက္
မရွိတဲ့ ငတံုးငအေတြလို႕ေျပာလို႕ရေပမယ့္၊ အကြက္က်က် နဲ႕ျပင္ဆင္ျပီးေတာ့ ၎တို႕ရဲ႕ က်ဳးလြန္ထားတဲ့ရာ
ဇဝတ္မွဳေတြအတြက္ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမခံရေအာင္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို၊ ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳျပလိုက္တာက
ေတာ့၊ ေတာ္ေတာ္ေလးလိမၼာပါးနပ္တယ္လို႕ေျပာမလား၊ မေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ တဖက္ကမ္းခပ္ေအာင္ေတာ္
တယ္လို႕ေျပာရမလားဘဲ။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕အေျခအေနနဲ႕ပတ္သက္ျပီးက်ိန္းေသတာတခုကေတာ့၊ အာဏာရွင္ေတြဟာလက္သည္းေလး
ဖြက္လိုက္ရုံနဲ႕၊ ယခင္က ၎တို႕ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေသာ၊ နည္းမ်ိဳးစံုမတရားမွဳမ်ားကိုျပန္မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႕ဘယ္သူ
မွအာမခံခ်က္မေပးနိဳင္တဲ့အေျခအေနမွာရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ အတြင္းထဲမွာရွိေန
ဆဲျဖစ္ျပီး၊ ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းမခံရသ၍၊ ဆက္လက္ျပီးဒုကၡေပးျမဲေပးေနလိမ္မယ္လို႕ယံုၾကည္ရပါတယ္။

Labels

ဧျပီ(၁) ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၊ တရားမွ်တမယ္လို႕၊ ထင္ပါသလား?

Search This Blog